top of page

SOU IKC

Ki misyon nou?

Immunize Kentucky Coalition se yon pwogram ki asosye ak Kentucky Rural Health Association (KRHA). . Isit la nan IKC Official, nou wè valè a nan tout moun. Nou vle vin yon katalis pou chanjman pozitif, e n ap chèche kòmanse sa an 2023.

Fè fas ak defi jodi a mande pou rezoud pwoblèm ki pote diferan pèspektiv epi ki vle pran risk. Nou vle abòde maladi vaksen yo ka evite atravè Kentucky lè nou kreye yon rezo patnè k ap fè pwomosyon ekite sante.

pexels-karolina-grabowska-4386466.jpg

VIZYON NOU

Fè Kentucky pi an sekirite ak an sante

Angajman, transparans, inovasyon. Twa valè sa yo te kanpe nan sant misyon IKC a depi fondasyon nou an 2022. Nou angaje ak tout kè nou nan travay nou fè ak pasyon ak devouman, pataje li transparanman ak kominote Kentucky nou an epi envite lòt moun patisipe. Anplis de sa, nou defi tèt nou pou panse kreyativite, aplike yon apwòch inovatè nan tout sa nou fè. Nou vle travay pou ogmante pousantaj vaksinasyon yo ak anpeche maladi nan ankouraje yon patenarya paran Kentucky yo, pasyan yo, biznis yo, òganizasyon swen sante yo, ak lòt moun nan pwomouvwa ekite sante ki sipòte livrezon vaksinasyon ki an sekirite ak efikas atravè pi fò achte nan kominote a ak sante piblik. edikasyon. Misyon sa a kondwi siksè kontinye nan IKC.

bottom of page