top of page
Safe Working Environment

Patisipe

Être yon Manm

Ki sa pou w yon Manm IKC vle di? Sa vle di ke ou se:

  • Enskri pou bilten nou an

  • Bay lyen Zoom Eksklizif pou Meri nou yo

  • Aksè nan Evènman Eksklizif pou Manm nan lavni

Handshake

Vin yon Manm

Vin yon Manm epi otomatikman enskri pou bilten nou an! Ou pral resevwa tou lyen rale pou meri nou yo ak evènman eksklizif manm yo! Sa a pral pèmèt ou rete ajou ak tout bagay IKC!

Thanks for becoming a member! We look forward to sharing information with you!

Vin yon patnè

Si ou ta renmen bay tan ak ekspètiz, konsidere vin yon patnè epi ede nan youn nan domèn sa yo anba a!

Èske w ta renmen vin yon patnè?

Si se konsa, klike sou lyen ki anba a pou ranpli fòm kontak nou an pou kòmanse pwosesis pou ajoute w nan lis kontak nou an! Nou pral verifye enfòmasyon ou yo, yon fwa yo apwouve, yo pral ba w aksè nan pòtal patnè eksklizif nou an!

Èske w pa klike sou yon lyen anlè a?

Se byen! Men lyen pou aprann plis sou Don oswa Vin Sponsor!

bottom of page